Vårt besök på KCE i februari 2023

Hej alla sponsorer! Styrelsemedlemmarna i KCE, Marta Andreasson Köhler, Kajsa Andreasson och jag var på ett givande besök i Nairobi två veckor i februari. Det var mycket glädjande att få vara med på plats och se hur väl vår verksamhet fungerar. Vi hade flera möten med våra medarbetare och tillbringade mycket tid på centrat med barnen. Emma Marichu, som varit vår administratör och “platschef” är tjänstledig för studier. Under hennes bortavaro har Liz och Snaida tagit över alla uppgifter med budget, betalningar, planering och inköp mm, vilket dom sköter med god kompetens. För att avlasta dem har styrelsen anställt Grace Apondi, fd sponsrat barn, nu en ung mamma. Grace städar, diskar gör mellanmål och lördags-gröt samt hjälper till med barnen. Hon är på centrat 10 timmar i veckan. Det var roligt att träffa Grace som verkar glad över sitt arbete och väldigt ansvarsfull. Det var också roligt att träffa flera av de tidigare sponsrade barnen, nu unga vuxna, som kommer regelbundet till centrat och hjälper till. Desmond har just avslutat universitetsutbildning och är mycket på centrat. Han ger gitarrlektioner och dataundervisning, Derrick sover på centrat som vakt, och är där på dagarna när han inte arbetar. Vi träffade Bonface, som kom upp från sitt jobb i Mombasa för att träffa oss och vi träffade Irene på hennes jobb på en fin restaurang. Shanice kom till centrat med sin lilla dotter, tre månader. Hon är sjuksköterska och har återgått till arbete efter tre månaders mammaledighet. Lucy och Grace är med i gruppen Young Mothers som träffas regelbundet på lördagar. Dom har bildat en stödgrupp med 8 andra unga mödrar som tillsammans jobbar med att hitta olika sätt att försörja sig. En del av de pengar dom tjänar läggs i en gemensam pott som medlemmarna kan låna från för nya projekt. Till exempel stickar en flicka mössor och kan låna pengar till material. Några flickor gör flytande tvättmedel som dom säljer och Lucy tillverkar en slags ryamatta. Liz har stödjande samtal med gruppen och ibland har dom inbjudna gäster.

Projektet är ett initiativ från Liz och Snaida och genom det får de unga mödrarna möjlighet att utveckla självförsörjning och deras barn får möjlighet att delta i vår verksamhet.

Syftet med vår förening är ju att stärka barns möjlighet att klara skolan och gå vidare till en utbildning som ger möjlighet till försörjning. Vi kan konstatera, efter vårt besök, att våra medarbetare gör ett mycket gott arbete. Det är många barn varje dag som deltar i olika aktiviteter på centrat som ger barnen stöd i skolarbetet och också stärker deras självkänsla och kreativitet. 

På bilderna är det små och stora barn som äter gröt, Liz delar ut några blöjor till en av de unga mödrarna samt en gruppbild när vi hade möte med “Young Mothers”.

Vi tre som gjorde besöket kom hem mycket peppade att att fortsätta vårt arbete med KCE. Hoppas vi kan förmedla något av det fina arbetet som görs för så många barn med mycket små omständigheter,  tack vare alla sponsorer!

Årsmöte sker den 30 mars enligt tidigare utskick. Välkomna att delta!